Skip to main content

Kailangan ninyo ng tulong?

Kung kayo ay nakaranas o nakararanas ng karahasan o pagsasamantala, kami ay nandito para tulungan kayo!

KAMI AY NAGPAPAYO NANG:

  • anonymous
  • kumpidensyal
  • sa inyong sariling Wika
  • propesyonal
  • libre

DITO NINYO KAMI MATATAGPUAN:

Ban Ying Sentro ng Koordinasyon at Pagpapayo  laban sa Human Trafficking

Anklamer Strasse 38
10115 Berlin

Tel.: 030 / 440 63 73 oder 030 / 440 63 74
Fax: 030 / 440 63 75
E-Mailcaguioa-moennich@ban-ying.de