Skip to main content

您需要帮助吗?

当您遇到某人的暴力或利用 我们随时为您服务

 

我们为您提供:

  • 无名
  • 可靠
  • 根据您的母语
  • 专业
  • 免费

这里是我们的联系地址:

Ban Ying 协调—对人口贩卖组合咨询中心

Anklamer Strasse 38
10115 Berlin

Tel.: 030 / 440 63 73 oder 030 / 440 63 74
Fax: 030 / 440 63 75
E-Mailberatung@ban-ying.de